Breekjaar investeerders - Tussenjaar en studiekeuze

Investeer ook in Breekjaar: Een perfect verzorgd tussenjaar waarin jongeren zichzelf leren kennen. Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, coaching en buitenland. 

Kijk deze helden! Zij hebben in de opstartfase in Breekjaar geïnvesteerd; samen brachten zij het geld bij elkaar waarmee Breekjaar gelanceerd kon worden. We zijn ze eeuwig dankbaar :)