Nieuws - Breekjaar

Lees meer nieuws over alle eigenschappen van een Breekjaar: tussenjaar, studiekeuze, persoonlijke ontwikkeling, coaching, stoppen met studie en naar het buitenland gaan. 

Leenstelsel vraagt om een studiekeuze van kwaliteit

Het nieuwe sociale leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs heeft de afgelopen tijd veel stof doen opwaaien. De nieuwe wet is niet onomstreden en gaat, hoe je het ook wendt of keert, voor toekomstige studenten het nodige aan verandering betekenen.

Een gevolg kan in ieder geval zijn dat je als jongere meer verantwoordelijkheid neemt voor je studie. Als studeren duurder wordt, je zult immers zelf meer moeten lenen en wordt het nog belangrijker dat de keuze die je maakt goed is.

Verantwoordelijheid nemen voor het maken van een goede studiekeuze klinkt mooi, maar hoe doe je dat? Vaak ga je kijken wat er allemaal is aan verschillende studies. Je gaat eigenlijk aanbodgericht aan de slag. Welke opleidingen zijn er, en welke daarvan spreken me aan?

Je kunt ook andersom beginnen. Niet bij het aanbod, maar bij jezelf. Wat zijn dingen waar ik plezier aan beleef? Welke activiteiten doe ik graag? Wat zegt dat over wie ik ben, wat ik graag doe en wat ik kan..? En wat wil ik dan verder ontwikkelen?

Zo kan er vraag bij jezelf ontstaan naar een opleiding of studie. Van aanbodgericht (welke studies zijn er) naar vraaggericht (wat wil ik leren en verder ontwikkelen) dus! En van daaruit kiezen...

Breekjaar ondersteunt in dat proces van verantwoordelijkheid nemen en kiezen. Doordat je als jongere in het tussenjaar van Breekjaar actief aan de slag gaat met we je bent, wat je kwaliteiten en talenten zijn en wat je wil in je leven.  10 maanden lang Breken met gedachtes en oordelen die niet langer helpen, Beleven van ervaringen die helpen om te ontdekken wat je wilt en Bouwen aan een toekomst en toekomstkeuzes.