Breekjaar - Tussenjaar & leerplicht

Breekjaar is een avontuurlijk tussenjaar voor jongeren die niet weten wat ze willen of die gestopt zijn met hun studie (mbo, hbo, wo). Investeer in jezelf. 

BREEKJAAR & LEERPLICHT

Breekjaar is voor sommige jongeren die nog leerplichtig zijn* een geweldige mogelijkheid om toch aangesloten te blijven bij het onderwijs. Breekjaar kan helpen voorkomen dat jongeren écht uitvallen. 
 

Wanneer ben je leerplichtig?

Leerplichtig ben je als je tussen de 16 en 18 jaar bent - en nog géén startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie houdt in:  (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht


Vrijstelling aanvragen 

Als je Breekjaar wilt volgen is het belangrijk om op tijd contact te zoeken met de leerplichtambtenaar van je eigen gemeente. Er geldt namelijk (nog) geen algemene vrijstelling voor Breekjaar. Het aanvragen hiervan is een individueel traject en iedere ambtenaar maakt zijn/haar eigen afweging. Maar het is mogelijk! Er zijn inmiddels meerdere deelnemers geweest die een vrijstelling hebben gekregen. 

Overweeg jij om je aan te melden voor Breekjaar? Ga dan ook zo gauw mogelijk met school en de leerplichtambtenaar om tafel om de mogelijkheden te bespreken.  

Breekjaar kan je helpen bij dit traject. Bijvoorbeeld door extra informatie aan de leerplichtambtenaar te verstrekken, of door hem/haar in contact te brengen met collega's die eerder een positieve beslissing hebben genomen. Neem hiervoor contact op met laura@breekjaar.nl.