Over de stichting - Breekjaar tussenjaar

Leer hier meer over Breekjaar. Onze helden die zorgen dat het programma van het tussenjaar perfect verzorgd wordt: tussenjaar, persoonlijke ontwikkeling, coaching en buitenland.


Over stichting Breekjaar

Stichting Breekjaar is een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting is opgericht in 2013 en heeft als doel en visie:

"Jongeren van Nederland ondersteunen om door middel van persoonlijke ontwikkeling, coaching en inspiratie hun eigen pad te laten kiezen en te leren om toekomstkeuzes te maken".

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

Patrique Zaman, Voorzitter (oprichter)
Maurice Kimman, Penningmeester
Anke van Donkersgoed, Algemeen bestuurslid (oprichter)

De werkorganisatie wordt geleid door Lucas Wirtz (oprichter).

Stichting Breekjaar heeft aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs aangevraagd. Leer hier de Breekjaar Klachtenregeling.