Breekjaar - Stop studie-uitval

Stop studie-uitval met een avontuurlijk tussenjaar bij Breekjaar. Hierbij wordt aandacht gelegd op persoonlijke ontwikkeling, coaching, studiekeuze en buitenland.

Stop studie-Uitval

Na de middelbare school komen jongeren voor oneindig veel keuzes te staan. Er is een breed aanbod aan vervolgopleidingen na vmbo, havo of vwo. Er worden snuffelstages en open dagen georganiseerd en tegenwoordig het verplichte matching-traject in het hoger onderwijs, maar jongeren blijven vaak zitten met de vraag wat ze werkelijk willen gaan doen. Helaas gebeurt het dat ze vooral naar de stemmen uit hun omgeving luisteren of kijken wat hun vrienden doen. Ze maken dan een studiekeuze die niet direct in contact staat met hun innerlijke passie, wens of authenticiteit. Resultaat is dat veel jongeren na de middelbare school hun vervolgopleiding afbreken, er (veel) langer over doen of werk kiezen waar zij niet voor gemotiveerd zijn.

Uit onderzoek blijkt dat 3 van de 10 studenten uitvalt in het eerste 3 jaar van hun studie; 1 op de 4 leerlingen (25%) stopt al met hun studie tijdens het eerste studiejaar. Volgens de commissie-Veerman is in Nederland de studie-uitval te hoog en wordt het talent van studenten te weinig uitgedaagd. Mede door de toename van het aantal negatieve bindend-studieadviezen in het eerste studiejaar, groeit dit aantal nog steeds.

Bron: Ministerie van OCW en de Vereniging van Universiteiten (VSNU)

  6 van de 10 studenten valt uit tijdens de gekozen studie.

6 van de 10 studenten valt uit tijdens de gekozen studie.

Door deze uitval gaat enorm veel geld, tijd, energie en potentieel verloren. En naast het feit dat veel studenten uitvallen, zijn er veel studenten die hun studie wel afmaken, maar toch aangeven niet de juiste studiekeuze te hebben gemaakt. Uit de jaarlijkse WO-monitor van de VSNU# blijkt dat 27 procent van de afgestudeerden ontevreden is met de gekozen studie of universiteit. Bovengenoemde cijfers gelden minimaal in dezelfde mate bij de overgang van havo naar hbo en van vmbo naar mbo. Heel wat jongeren hebben hier dus mee te kampen. Stichting Breekjaar vindt daarom dat Nederland hard toe is aan een school waar persoonlijke ontwikkeling van de (jonge) mens centraal staat, waardoor beter gemotiveerde keuzes ontstaan en uitvalpercentages dalen.