Stichting Breekfonds

Stichting BReekfonds

Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht
030-2040755
stichtingbreekfonds@breekjaar.nl

KVK nummer: 67891802
RSIN: 857215759
IBAN: NL86 TRIO 0338 5450 77

Bestuur:

  • Dolf Hautvast - voorzitter
  • Hanneke Maas Geesteranus - penningmeester
  • Rutger de Rijk - secretaris
  • Tom Voskuijl
  • Maurits van der Beek 

Het bestuur van Stichting Breekfonds opereert onafhankelijk van Stichting Breekjaar en bepaalt haar eigen beleid. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reis- en vergaderkosten.

 

DOELSTELLINGEN

Stichting Breekfonds heeft de volgende statutaire doelstellingen:
a. het bevorderen van persoonsvorming en vernieuwing in het onderwijs;
b. het voorkomen en aanpakken van uitval in het hoger onderwijs;
c. het bevorderen van jeugdzorg door ervoor te zorgen dat sociaal- en/of economisch kwetsbare jongeren of jongvolwassenen zichzelf kunnen redden en een rol van betekenis gaan vervullen in de maatschappij;

Concrete beleidsdoelstelling voor het komende jaar:
Stichting Breekfonds zal deze doelstellingen de eerstkomende jaren in praktijk brengen door het vergaren van fondsen en het ondersteunen van sociaal- en/of economisch kwetsbare jongeren om te kunnen deelnemen aan een programma van Stichting Breekjaar. Per Breekjaar 2017-2018 wil Stichting Breekfonds voldoende fondsen geworven hebben om minimaal 4 deelnemers aan Breekjaar te kunnen ondersteunen. Op termijn streeft het bestuur ernaar ook op andere manieren de doelstellingen gestalte te geven.
 

FINANCIEEL
De Stichting Breekfonds is op 23 januari 2017 opgericht en heeft daarom nog geen financiële gegevens beschikbaar. Het vermogen is op dit moment € 0, maar daar hopen we gauw verandering in te brengen. Stichting Breekjaar neemt voorlopig lopende uitgaven zoals reis- en vergaderkosten voor haar rekening.

ACTIVITEITEN
Nog geen activiteitenverslag beschikbaar

Naam *
Naam

CONTACT
Wil je in contact komen met Stichting Breekfonds? Vul dan het formulier in en je hoort snel van ons. 
Je kunt ook een mailtje sturen naar stichtingbreekfonds@breekjaar.nl